نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله (NCS-EMG) نام یک روش تشخیصی است که میتواند سلامت اعصاب و عضلات را بررسی کند و واکنش های آنها به تحریک های الکتریکی را ثبت و بررسی نماید.

نوار عصب و عضله

پزشکان در موارد زیر که نشان دهنده وجود مشکلی در سیستم عصبی و عضلات است و یا احتمال خطایی در پیام رسانی اعصاب وجود دارد این تست را تجویز می کنند ، مثل:

  • گز گز کردن و یا بی حسی دست و پا و یا قسمتی از بدن (نوروپاتی)
  • احساس ضعف در عضلات (میوپاتی)
  • درد تیرکشنده از گردن یا کمر به اندام ها (رادیکولوپاتی)
  • تروما (آسیب) به اعصاب محیطی
  • سندروم های گیر افتادگی عصب (مثل CTS)
  • بیماری های ارثی (ژنتیکی) سیستم عصبی – عضلانی

جهت اطلاع از آدرس و ساعات کاری و تماس با ما به بخش تماس سایت مراجعه نمایید و تماس حاصل فرمایید.

نوار عصب و عضله
Scroll to top