موارد استفاده از کمربند طبی

موارد استفاده از کمربند طبی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

بررسی موارد استفاده از کمربند طبی

در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان موارد استفاده از کمربند طبی را مورد بررسی قرار می دهیم. کمربند طبی وسیله ای است که دور کمر پیچیده شده تا از ستون فقرات کمری شما محافظت بیشتری کند. همچنین استفاده از آنها باعث بهبود وضعیت بدنی (پاسچر) شما نیز می شود.

موارد استفاده از کمربند طبی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

موارد استفاده از کمربند طبی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

موارد استفاده از کمربند طبی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

موارد استفاده از کمربند طبی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

موارد استفاده از کمربند طبی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

موارد استفاده از کمربند طبی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

صفحه اینستاگرام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

آشنایی با رشته طب فیزیکی و توانبخشی

طب الکترودیاگنوزیس:

شامل تستهای تشخیصی مثل نوار عصب و عضله (NCV/EMG) است. با بررسی عضلات و اعصاب مشکوک، به تشخیص بیماری‌ها کمک می‌کند. مثل قطع یا گیرافتادگی اعصاب محیطی ، آسیب شبکه‌های عصبی، بیماری‌ دیسک های کمری، گردن و سیاتیک، بی حسی و مورمور شدن انگشتان و اندامها، ضعف عضلات و…

 طب توانبخشی:

که یکی دیگر از حیطه‌های کاری این رشته است به معنی بهبود و حفظ حداکثر عملکرد جسمی، روحی و اجتماعی فرد بیمار می باشد. در این بخش، افراد دچار ناتوانی‌های اکتسابی مانند سکته‌های مغزی و قلبی، بیماران ضایعه نخاعی و بیماران مبتلا به ناتوانی‌های مادرزادی (فلج مغزی) و.. مورد ارزیابی قرار گرفته و تلاش در جهت بهبود عملکرد و کیفیت زندگی آنها صورت می‌گیرد. بازتوانی ضایعات ناشی از آسیب‌های ورزشی و شغلی نیز در این قسمت انجام می‌شود.

خدمات طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان


مطالب پیشنهادی:

ارتباط چاقی و کمر درد چیست؟

درد مزمن چیست؟

کاربردهای لیزر پر توان

موارد استفاده از کمربند طبی
Scroll to top