مزایا و معایب اوزون تراپی

مزایا و معایب اوزون تراپی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

مزایا و معایب اوزون تراپی

در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان انواع درمان زانو درد را مورد بررسی قرار می دهیم. اوزون يا ازن تراپی یک درمان تزریقی است که با افزایش جریان خون رl در مفصل رl مهیا کرده و مواد لازم را برای ترمیم بافت های آسیب دیده باعث درمان می شود.

فواید اوزون تراپی زانو

  • احیا و درمان بافت, غضروف و مفاصل زانو
  • کاهش درد ناشی از جراحی ها
  • بهبود مفصل زانو ناشی از آسیب ورزشی
  • درمان تاندون ها و آرتروز زانو
  • بهبود درد مفاصل و ماهیچه ها و عصب های زانو
  • بهبود شکستگی های غیر قابل درمان زانو

مزایا و معایب اوزون تراپی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

مزایا و معایب اوزون تراپی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

مزایا و معایب اوزون تراپی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

مزایا و معایب اوزون تراپی | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

صفحه اینستاگرام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

زمان انجام اوزون تراپی برای

هر زانو حدود ۰االی ۵ اد قیقه است


مطالب پیشنهادی:

علل گرفتگی عضلات

مولتیپل اسکلروزیس یا M.S

انواع درمان زانو درد

 

مزایا و معایب اوزون تراپی
Scroll to top