راه های پیشگیری از گردن درد

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

بررسی راه های پیشگیری از گردن درد

در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان به بررسی راه های پیشگیری از گردن درد می پردازیم.

  • وضعیت بدنی مناسبی داشته باشیم
  • از حمل کیف های سنگین با بند روی شانه خودداری کنیم

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

راه های پیشگیری از گردن درد | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

صفحه اینستاگرام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

آشنایی با رشته طب فیزیکی و توانبخشی

طب الکترودیاگنوزیس:

شامل تستهای تشخیصی مثل نوار عصب و عضله (NCV/EMG) است. با بررسی عضلات و اعصاب مشکوک، به تشخیص بیماری‌ها کمک می‌کند. مثل قطع یا گیرافتادگی اعصاب محیطی ، آسیب شبکه‌های عصبی، بیماری‌ دیسک های کمری، گردن و سیاتیک، بی حسی و مورمور شدن انگشتان و اندامها، ضعف عضلات و…

 طب توانبخشی:

که یکی دیگر از حیطه‌های کاری این رشته است به معنی بهبود و حفظ حداکثر عملکرد جسمی، روحی و اجتماعی فرد بیمار می باشد. در این بخش، افراد دچار ناتوانی‌های اکتسابی مانند سکته‌های مغزی و قلبی، بیماران ضایعه نخاعی و بیماران مبتلا به ناتوانی‌های مادرزادی (فلج مغزی) و.. مورد ارزیابی قرار گرفته و تلاش در جهت بهبود عملکرد و کیفیت زندگی آنها صورت می‌گیرد. بازتوانی ضایعات ناشی از آسیب‌های ورزشی و شغلی نیز در این قسمت انجام می‌شود.

خدمات طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان


مطالب پیشنهادی:

ملاک های انتخاب کفش مناسب پیاده‌روی

فیزیوتراپی دیسک گردن

تفاوت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با فیزیوتراپیست

راه های پیشگیری از گردن درد
Scroll to top