برای ایرانی آزاد و آباد

ایرانی آزاد و آباد

در روزهای اخیر مسئولین حکومت ، در واکنش به اعتراض های خیابانی مردم صحبت از اهمیت قانون مداری کردند.

زن جوانی به اسم مهسا امینی پس از بازدداشت توسط نیروهای گشت ارشاد کشته شده و مردم در اعتراض به این اتفاق و در اعتراض به قانون حجاب اجباری که باعث این مرگ وحشتناک شده به خیابان ها آمده اند و مسئولین از ما میخواهند که رفتارمان قانون مدار باشد. من در این خواسته یک تناقض و یک سفسطه میبنیم.

این درسته که مردم باید تابع قانون باشند ولی فقط به شرطیکه قانونگذار تابع مردم باشد و قوانینی که وضع میکند برایند خواسته های مردم باشد. شما نمیتوانید به آدمی که دارد به محتوای یک قانون اعتراض میکند دستور بدهید همزمان به آن قانون احترام نیز بگذارد. تناقض همینجاست و سفسطه همینجاست.

چرا میگویم سفسطه! چون همه ما می دانیم که مفهوم نافرمانی مدنی یعنی سرپیچی عامدانه از قوانین ظالمانه یکی از ارکان اصلی همین حکومتی هست که داریم در آن زندگی میکنیم. اشاره من به 15 خرداد 1342 می باشد وقتی آقای خمینی از مردم خواست در اعتراض به قوانین رژیم پهلوی به خیابان ها بریزند و از آن قانون سرپیچی کنند و همین طور 21 بهمن 1357 ، وقتی از مردم خواسته شد مقررات حکومت نظامی رو نادیده بگیرند و شبانه به خیابان بیایند و همین باعث پیروزی انقلاب شد.

آقایان در تقویم ملی کشور من ، شما این دو روز را تعطیلی رسمی اعلام کردین. شما 40 سال هست دارید مفهوم نافرمانی مدنی را جشن میگیرید. حالا چه شده که وقتی همین مردم در اعتراض به قوانین شما به خیابان ها می ریزند و اعتراض میکنند برای من قانون قانون میکنید. این مردم قانون گریز نیستند . این مردم فتنه گر نیستند . این مردم دشمن نیستند . اینها بچه های ما هستند. اینها دختران متولد دهه 80 هستند که با سماجت ، سرتقی ویک دندگی دارند به ما درست شجاعت میدهند، درس شرافت میدهند و شما جا داره به جای اینکه به این مردانگی الکی ببالید به اعتراض هایشان گوش کنید ، به خواسته هایشان تن بدین و ازشون حمایت کنید مثل بچه های خودتان. نه اینکه اجازه بدین با باتون و گلوله به جونشون بیفتند و جنازه هایشان تحویل خانواده هایشان بدهند و مجبورشون کنند شبانه و دزدکی دفنشان کنند.

و این درس بزرگ تاریخ یادمان بماند که وقتی مردمی از قانونی منزجر هستند یا اون قانون باید کنار گذاشته شود یا قانون گذار تغییر کند. جز این راهی نیست چون مردم را نمیشود حذف کرد.

صفحه اینستاگرام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

برای ایرانی آزاد و آباد
Scroll to top