اسکن کف پا و بادی آنالیز​

اسکن کف پا

در چند سال اخیر، با توجه به پیشرفت تکنولوژی برای بررسی و معاینه دقیق تر پا، دستگاه هایی به نام اسکنر ها به وجود آمدند.

این دستگاه ها با اسکن کردن کف پا، اطلاعاتی جزئی و دقیقی در مورد پا و شرابطی که با معاینه بالینی مشخص نمی شود به ما می دهند.

اسکن کف پا و بادی آنالیز

با به دست آمدن الگوی فشاری کف پای هر فرد، ناهنجاری های بسیاری را می توان از تجزیه و تحلیل آنها به دست آورد و با ساخت یک کفی طبی مناسب و مخصوص برای فرد، از عوارض آن پیشگیری و یا آن را اصلاح نمود.

اسکن کف پا اصفهان و زرین شهر

جهت اطلاع از آدرس و ساعات کاری و تماس با ما به بخش تماس سایت مراجعه نمایید و تماس حاصل فرمایید.

اسکن کف پا و بادی آنالیز​
Scroll to top