استفاده صحیح از واکر و عصا

استفاده صحیح از واکر و عصا | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نحوه استفاده صحیح از واکر و عصا

عصا را باید در دست مقابلِ زانو، ران یا پای دردناک یا ضعیف بگیرید و زمانی که پای درگیر خود را حرکت می دهید، عصا را هم همزمان با آن پا به جلو هدایت کنید. وقتی از پله بالا می روید، پای سالم باید ابتدا بالا رود و به دنبال آن، پای درگیر و عصا را بالا ببرید. هنگام پایین آمدن از پله، باید برعکس این کار را انجام دهید. ابتدا باید پای درگیر و عصا و بعد پای سالم پایین بیایند. در ادامه این مطلب سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان به چگونگی استفاده صحیح از واکر و عصا می پردازیم.

مطلب برگرفته از صفحه اینستاگرام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

استفاده صحیح از واکر و عصا | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

استفاده صحیح از واکر و عصا | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

هنگام استفاده از واکر هر دو پا باید بین پشت پایه ها یا چرخ های واکر قرارگیرد. سعی کنید راست بایستید بدون اینکه به جلو یا به پهلو ها خم شوید. هنگام چرخیدن به اطراف، کمی صبر و واکر را از زمین بلند نکنید. از پزشک بخواهید هنگام راه رفتن با عصا و واکر شما را ببیند تا مطمئن شوید درست از آنها استفاده می کنید.


مطالب پیشنهادی:

حرکات اصلاحی گودی کمر
چسبندگی پس از جراحی دیسک کمر
علل درد پس از جراحی کمر

استفاده صحیح از واکر و عصا
Scroll to top