نحوه درمان آسیب رباط صلیبی

نحوه درمان آسیب رباط صلیبی

نحوه درمان آسیب رباط صلیبی فاز حاد: چنانچه جراحی زانو لازم باشد معمولاً جراح زانو آنرا 3 هفته به تاخیر می اندازند.   باید در این سه هفته عضلات جلو و عقب ران و دامنه حرکتی مفصل زانو تقویت و زیاد شود.   جراحی زانو در آسیب رباط صلیبی می تواند بصورت ترمیم داخل یا […]

Scroll to top