علل و عوامل فرسایش دیسک یا دژنراسیون

تشخیص و درمان گودی کمر یا هایپرلوردوز

بررسی روش های تشخیص و درمان گودی کمر یا هایپرلوردوز ستون مهره های انسان به شکل یک ساختمان عمودی نیست و دارای قوس هایی به جلو و عقب (مانند حرف S انگلیسی) می باشد. با گردن گرفتن انسان در شیرخوارگی قوس گردن ابتدا تشکیل می گردد و با راه رفتن کودک قوس کمری تشکیل می […]

علل و عوامل فرسایش دیسک یا دژنراسیون

بررسی علل و عوامل فرسایش دیسک یا دژنراسیون اگر اکسیژن و مواد غذایی به درستی به دیسک منتقل نشود محیط هسته دیسک اسیدی می شود که این محیط اسیدی باعث تسریع در فرسایش یا همان دژنراسیون دیسک خواهد شد یعنی وقتی مواد غذایی و اکسیژن به سلول های دیسک نرسد سلول ها قادر به ساختن […]

Scroll to top