عادت بد نشستن

عادت بد نشستن : ⚠️ به منظور جلوگیری از ایجاد ناهنجاریهای مختلف از جمله شانه های نامتقارن، اسکولیوز یا بدراستایی ستون فقرات و لگن، از نشستن های یکطرفه مثل عادت غلط پا روی پا انداختن و یا نشستن روی کیف پول و یا تکیه به دسته صندلی اجتناب کنید.     متخصص طب فیزیکی و […]

Scroll to top