شانه های نابرابر

شانه های نابرابر

? شانه های نابرابر (Uneven Shoulder or Shoulder Dropping) یکسان نبودن فاصله شانه ها با خط افقی مرجع در یک طرف را عارضه شانه نابرابر می نامند. به اصطلاح دیگر، فرد از حالت چهار شانه بودن خارج می شود . ?️علل: وضعیتهای غلط در نشستن، ایستادن، خوابیدن و راه رفتنهای طولانی یا فعالیتهای یکطرفه در […]

Scroll to top