عارضه شانه نابرابر

معرفی عارضه شانه‌های نابرابر عارضه شانه نابرابر چیست ؟ در افرادی که بدن آنها از راستای مطلوبی برخوردار است، چنانچه از نمای خلفی نگاه کنید، ارتفاع شانه ها و کتف ها باید با هم برابر باشد . در برخی از افراد شانه‌ها حالت طبیعی نداشته و تحت تاثیر عوامل مختلف یکی از آنها دچار افتادگی […]

Scroll to top