درمان انحراف و جابجایی کشکک زانو

درمان انحراف و جابجایی کشکک زانو

راه و روش درمان انحراف و جابجایی کشکک زانو اکثر مشکلات مربوط به حرکت استخوان کشکک را می توان بطور موثر بدون نیاز به عمل جراحی درمان کرد. درمان های بدون جراحی می تواند شامل استراحت، انجام حرکت های کششی و تقویتی منظم، استفاده از محافظ و بریس زانو، یخ درمانی، و نیز استفاده کوتاه […]

Scroll to top