انواع دستگاه های اسکن

فواید اسکن کف پا و انواع دستگاه های اسکن

فواید اسکن کف پا و انواع دستگاه های اسکن انواع دستگاه اسکن کف پا چیست؟ این دستگاه ها دو نوع دارند؛ دستگاه اسکن نوری و فشاری. اسکنرهایی که به آنها اسکنرهای نوری گفته می شود، با استفاده و کمک نور، درصد فشار وارد شده به هر نقطه از پا را تشخیص می دهند. به غیر […]

Scroll to top