ارزیابی ساختار قامتی اصفهان

انگشت ماشه ای

‌انگشت ماشه ای چیست؟ ☝️ انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر نسبتاً شایع است . در این بیماری نیام قسمت ابتدایی تاندون خم کننده ی انگشتان در قاعده انگشت دست ضخیم می شود و موجب تنگ شدن دهانه نیام می گردد . تاندونهای موجود در محل تنگی تحت فشار قرار گرفته و در ناحیه قبل […]

ساختار قامتی صحیح چه فوایدی دارد ؟

فواید ساختار قامتی صحیح و استاندارد در یک وضعیت بدنی و ساختار قامتی استاندارد، به دلیل آمادگی دستگاه های مختلف، بدن در برابر فشارها و تغییر شکل‌های مختلف از جمله ایستاده، نشسته و خوابیده حفاظت می‌شود. در واقع در این حالت بدن بیشترین کارایی را دارد، دیرتر آسیب می بیند و انرژی اضافی مصرف نمی‌کند […]

ارزیابی ساختار قامتی

ارزیابی ساختار قامتی (آنالیز پاسچر) یکی از مهمترین موضوعات مهم در سلامت و ورزش است. وجود ناهنجاری ها در ساختار اسکلتی بدن به مرور زمان موجب بروز بیماریها و جلوگیری از زندگی سالم می گردد. دستگاه آنالیز ساختار قامتی جهت سنجش و ارزیابی انحرافات اسکلتی بدن از جمله شانه ها، سر و گردن، ستون فقرات، […]

Scroll to top