آسیب مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه

آسیب مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه

بررسی آسیب مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه در این بخش از سایت دکتر مهدی احمدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان آسیب مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه را مورد بررسی قرار می دهیم. آشنایی با مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه : مفصل آکرومیوکلاویکولار یا AC acromioclavicular یکی از مفاصل مهم اندام فوقانی می باشد و به علت نیروی ناشی از وزن اندام […]

Scroll to top