چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم؟

چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم؟ | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم؟

هنگام بلند کردن اجسام سنگین، مهم است که بدانیم چطور این کار را درست انجام دهیم تا آسیبی به سلامتی مان وارد نشود. آسیب های رایج هنگام بلند کردن نادرست اجسام سنگین شامل، درد کمر، درد گردن، درد شانه، درد بازو و درد دست و مچ آن می باشد. در ادامه این مطلب سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان به بررسی اینکه چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم، می پردازیم.

شیوه درست بلند کردن اجسام سنگین

  • نزدیک به جسم بایستید و پاهای تان را کمی بیشتر از عرض شانه ها از هم باز کنید.
  • عضلات شکم تان را منقبض کنید.
  • کمرتان را صاف نگه دارید، زانوها را خم کنید و در حالت چمباتمه به زمین نزدیک شوید.
  • با هر دو دست، جسم را محکم بگیرید.
  • برای بلند شدن از عضلات پاهای تان استفاده کرده و جسم را نزدیک به بدن تان نگه دارید و از زمین بلندش کنید.
  • کمرتان باید هنگام بلند کردن، صاف بماند. فقط از عضلات پاهای تان برای بلند کردن جسم استفاده کنید.
  • هنگام حرکت دادن جسم، به بدن تان پیچ و تاب ندهید. در عوض، با چرخش کف پاهای تان و برداشتن قدم های کوچک سعی کنید در وضعیت درست قرار بگیرید.
  • برای زمین گذاشتن جسم، باز هم زانوها را خم کرده و تنها از عضلات پاهای تان استفاده نمایید و جسم را در جای خودش قرار دهید.

مطلب برگرفته از صفحه اینستاگرام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان


مطالب پیشنهادی:

درمان آرتروز کمر

تمرینات ورزشی کمر درد

پی آر پی (پلاسمای غنی از پلاکت)

چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم؟
Scroll to top