علل و عوامل فرسایش دیسک یا دژنراسیون

علل و عوامل فرسایش دیسک یا دژنراسیون | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

بررسی علل و عوامل فرسایش دیسک یا دژنراسیون

اگر اکسیژن و مواد غذایی به درستی به دیسک منتقل نشود محیط هسته دیسک اسیدی می شود که این محیط اسیدی باعث تسریع در فرسایش یا همان دژنراسیون دیسک خواهد شد یعنی وقتی مواد غذایی و اکسیژن به سلول های دیسک نرسد سلول ها قادر به ساختن محیط اطراف خود (کلاژن ها) نیستند و ساختمان دیسک دچار فقدان مواد سازنده مورد نظر شده و پروسه تخریب دیسک تسریع می گردد. در این مطلب از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان علل و عوامل فرسایش دیسک یا دژنراسیون را مورد بررسی قرار می دهیم.

تغییرات سلولی دیسک

در پدیده فرسایش دیسک تعداد سلول های دیسک کاهش می یابد که ناشی از مرگ سلول های فعال می باشد.

تغییرات ساختمانی دیسک

در فرسایش دیسک تغییرات زیادی در ساختمان ماکرومولکولهای دیسک اتفاق می افتد و رشته های کلاژن نامرغوب (تیپ یک) جایگزین رشته های کلاژن مرغوب ( تیپ ۲ ) می شود که در نتیجه آن خاصیت آب پذیری دیسک کم میشود و فشار و ارتفاع دیسک کاهش یافته و نهایتا ساختمان طبیعی دیسک دچار تغییر می گردد و موجب افزایش التهاب دیسک خواهد شد و به طور خلاصه پروسه تخریب دیسک به پروسه بازسازی دیسک پیشی می‌گیرد.

تغییرات ایجاد شده در دیسک

دیسک آب خود را از دست داده و مرز بین ساختمان حلقه (آنولوس) و هسته (نوکلئوس) دیسک به هم میخورد و ارتفاع دیسک کاهش می‌یابد شکاف هایی در حلقه دیسک ایجاد شده که مستعد پارگی است و هسته دیسک سفت شده و رشته های اعصاب به داخل دیسک نفوذ می کنند (همین اعصاب منشا دردهای دیسک هستند) و نهایتا دیگر دیسک نقش ضربه گیری خود را به درستی نمی تواند ایفا کند.

چسبندگی پس از جراحی دیسک کمر | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

علل فرسایش دیسک

علل دژنراسیون دیسک به دقیقی مشخص نیست و چند عاملی می باشد که مهمترین آن ژنتیک، سن و نیروهای وارده به ستون فقرات است :

ژنتیک :

حداقل ۵ ژن در رابطه با استعداد به فرسایش شناخته شده و میزان آسیب پذیری در بعضی از نژادها و خانواده ها کاملا مشهود است. عوامل ژنتیک حتی از فعالیت های فیزیکی سنگین در تحلیل دیسک موثرترند!

سن :

فرسایش دیسک با افزایش سن بیشتر شده و با افزایش سن میزان نفوذپذیری دیسک به مواد غذایی کاهش می یابد که موجب کاهش توانایی ترمیمی دیسک می گردد و نیز آب دیسک با افزایش سن کاهش می یابد که موجب شکنندگی دیسک می گردد.

صفحه اینستاگرام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

ضربه و آسیب ها :

ضربات وارده به ستون فقرات و دیسک ها موجب ترک خوردن صفحات انتهایی دیسک و پارگی های سطحی در دیسک و آسیب پذیرتر شدن دیسک گردیده که در این پارگی ها مانند زخم های بدن التهاب ایجاد شده و گلبول های سفید بدن در پارگی ها نفوذ کرده و موجب ایجاد التهاب و آسیب پذیری دیسک می شود.

عوامل مستعد کننده فرسایش دیسک :

هرگونه آسیب به سیستم غذارسانی دیسک (اعم از اکسیژن و …) موجب اسیدی شدن محیط دیسک و تغییر ساختار دیسک می شود و بنابراین باید عوامل مختل کننده خونرسانی دیسک مهار شود این عوامل محیطی که باید تعدیل شوند عبارتند از:

  • کارهای سنگین و حرکات تکرار شونده
  • اضافه وزن و چاقی
  • سیگار کشیدن

مطالب پیشنهادی:

پارگی مینیسک زانو

تشخیص و درمان دردهای عصبی زانو

روشهای تشخیص و درمان شکستگی ستون فقرات

علل و عوامل فرسایش دیسک یا دژنراسیون
Scroll to top