بیوفیدبک

بیوفیدبک تکنیکی است که در آن یک فرایند طبیعی فیزیولوژیک ناخودآگاه (مانند کنترل عضلات اسفنکتر روده بزرگ و مثانه) به صورت یک سیگنال دیداری و شنیداری به بیمار و درمانگر عرضه می شود تا کنترل مغزی بیمار برای کنترل این فرایندها افزایش یابد. بیوفیدبک، درمانی غیرتهاجمی و بدون درد است.

این فرآیند بدون عارضه انجام شده و منجر به کاهش و حذف دارو، جلوگیری از جراحی و درمان دردهای کف لگن می شود. در این روش درمانگر با استفاده از پروب مخصوص، به فرد آموزش انقباض صحیح عضلات کف لگنی را یاد می دهد. بدین صورت که از فرد می خواهد انقباض را انجام دهد. اطلاعات از حسگرهای پروب به دستگاه منتقل شده و به صورت صدا یا تصویر به فرد بازخورد می دهد که آیا به طور صحیح و کافی انقباض را انجام داده است یا خیر؟

بیوفیدبک برای ارزیابی و درمان عارضه هایی مانند بی اختیاری ادراری استرسی، بی اختیاری فوریتی، بی اختیاری مختلط، مثانه پرکار، بی اختیاری مدفوع، بی اختیاری دفع گاز، یبوست و درد کف لگن به کار برده می شود. همچنین برای درمان واژینیسموس، دیس پارونی و درد دنبالچه هم استفاده می گردد.

جهت اطلاع از آدرس و ساعات کاری و تماس با ما به بخش تماس سایت مراجعه نمایید و تماس حاصل فرمایید.

بیوفیدبک
Scroll to top