انگشت ماشه ای

انگشت ماشه ای

‌انگشت ماشه ای چیست؟

☝️ انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر نسبتاً شایع است . در این بیماری نیام قسمت ابتدایی تاندون خم کننده ی انگشتان در قاعده انگشت دست ضخیم می شود و موجب تنگ شدن دهانه نیام می گردد . تاندونهای موجود در محل تنگی تحت فشار قرار گرفته و در ناحیه قبل از تنگی دچار تورم و برآمدگی می شوند . 🔸️ در هنگام راست کردن انگشت این قسمت متورم به سختی وارد دهانه نیام می شود و انگشت به اصطلاح قفل می کند

انگشت ماشه ای میتواند خود را به اشکال گوناگون نشان دهد:

در مراحل ابتدایی بیمار ممکن است فقط دردی در محل اتصال انگشت به کف دست داشته باشد. در این مرحله تشخیص بیماری مشکل است
در مراحل پیشرفته تر انگشت گیر میکند. به این معنی که وقتی بیمار میخواهد انگشت خم کرده خود را راست کند با یک گیر مواجه میشود. با کمی فشار گیر رد میشود و انگشت هم صاف میشود. در حین صاف کردن انگشت ممکن است یک صدای تق احساس شده یا شنیده شود.
در مراحل باز هم پیشرفته تر گیر به راحتی رد نمیشود.
بیمار باید از دست دیگرش کمک بگیرد تا با فشار، انگشت را صاف کند.
در حین صاف کردن انگشت، ممکن است بیمار احساس درد کند.
در مراحل کاملا پیشرفته انگشت اصلا صاف نمیشود.
در معاینه این بیماران معمولا یک برجستگی در محل اتصال انگشت به کف دست لمس میشود.

درمان انگشت ماشه ای:

در مراحل ابتدایی درمان بیماری استفاده از آتل به منظور مدتی بیحرکت کردن انگشت است.
در صورتیکه بیمار به این درمان پاسخ مناسبی نداد پزشک از تزریق کورتیکوستروئید در داخل غلاف تاندون فلکسور استفاده میکند.
این درمان در هفتاد درصد موارد موفقیت آمیز است.
با این حال احتمال موفقیت درمان در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و دیابت کمتر است.
در صورتی که هیچیک از درمان های ذکر شده موفق نباشند جراح با استفاده از عمل جراحی غلاف تاندون را شکاف میدهد تا بدینوسیله مسیر حرکت تاندون را باز کند.


انگشت ماشه ای
Scroll to top