ارزیابی ساختار قامتی

ارزیابی ساختار قامتی

ارزیابی ساختار قامتی (آنالیز پاسچر) یکی از مهمترین موضوعات مهم در سلامت و ورزش است.

وجود ناهنجاری ها در ساختار اسکلتی بدن به مرور زمان موجب بروز بیماریها و جلوگیری از زندگی سالم می گردد.

دستگاه آنالیز ساختار قامتی جهت سنجش و ارزیابی انحرافات اسکلتی بدن از جمله شانه ها، سر و گردن، ستون فقرات، لگن و انحرافات پا ساخته شده است.

به کمک این دستگاه می توان با تشخیص به موقع، درمان را تجویز کرد، آنالیز به وسیله مشخص کردن جایگاه های مفاصل و ارزیابی کامپیوتری به روش فوتوگرامتری انجام می گیرد.

جهت اطلاع از آدرس و ساعات کاری و تماس با ما به بخش تماس سایت مراجعه نمایید و تماس حاصل فرمایید.

ارزیابی ساختار قامتی
Scroll to top